Akumulačné pece

moderný vzhľad, dlhodobé teplo a vysoká účinnosť

Pojem akumulačné pece nie je moc zaužívaný a ustálený a používa sa na označenie rôznych typov výhrevných diel, ktoré majú spoločné asi len to, že obsahujú veľké množstvo akumulačného materiálu (rôznych druhov), ktorý dokáže teplo prijať a následne ho dlhodobejšie vydávať do okolia. Takúto širokú definíciu (ktorá mimochodom zahŕňa aj kachle) my pre potreby tejto stránky a našej praxe trochu zužujeme, ako je uvedené ďalej.

Akumulačné pece predstavujú prechod medzi sálavými krbmi a kachľami.

Konštrukčne sú podobné sálavým krbom a funkčne zasa kachliam.

Ich rozdiel oproti sálavým krbom:

  • neobsahujú kovovú krbovú/pecovú vložku (namiesto nej majú akumulačné ohnisko zo šamotu alebo iného podobného materiálu)
  • vždy obsahujú aj nejaký ťahový systém alebo iné akumulačné jadro
  • majú väčšia hmotnosť a tým aj vyššiu akumulačná schopnosť

Ich rozdiel oproti kachliam:

  • ohnisko a ťahový systém sú priemyselne predpripravené (v niektorých prípadoch sú predpripravené aj kompletné pece, ako tzv. sety)  
  • vonkajšia stena nebýva z keramických kachlíc (väčšinou omietaná alebo z priznaného žiarobetónu)
  • medzi ohniskom a ťahovým systémom a vonkajšou stenou býva vždy vzduchová medzera, čo spomaľuje a znižuje ohrievanie vonkajšej steny oproti pravým kachliam
  • väčšinou majú menšiu hmotnosť a tým aj nižšiu akumulačnú schopnosť

Akumulačné pece majú podobné vlastnosti ako kachle. Oproti kachliam majú nasledovné výhody:

1. Kratšia doba výstavby

Keďže akumulačné pece majú priemyselne predpripravené ohnisko a ťahy, ich výstavba a montáž je remeselne menej náročná ako výstavba pravých kachlí a tým aj rýchlejšia. Trvá približne 2 až 12 pracovných dní      

2. Presnejšie definované parametre

Priemyselne vyrábané pece majú vopred známe parametre výkonu (najmä ak sa dodávajú ako sety a hotové systémy).

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku