Tepelný výkon a účinnosť

aj čísla sú dôležité

Výkon kachlí (šporáka, krbu) – je to vlastne množstvo tepelnej energie, ktoré získame spálením paliva (dreva) v spotrebiči. Najčastejšie sa vyjadruje v jednotkách kW (kilowatt), respektíve kWh (kilowatthodina). Vždy sa tým myslí, aké množstvo energie získame za hodinu.

Výkon záleží najmä od:

 • kvality a množstva paliva,
 • dokonalosti spálenia paliva (technológie spaľovania, prísunu kyslíka pre horenie),
 • schopnosti vykurovacieho zariadenia zadržiavať a vydávať získanú tepelnú energiu do priestoru.

Teoreticky obsahuje 1 kg kvalitného dreva (s vlhkosťou do 20%) asi 4 kW tepelnej energie. To je teoretický stav, ktorý by nastal, keby bolo drevo úplne dokonale a bezo zvyšku spálené a celá jeho energia uvoľnená do požadovaného priestoru. Takýto teoretický stav (100 % účinnosť) však reálne nenastane. V skutočnosti môže byť dosiahnuté z 1 kg dreva približne takéto množstvo tepelnej energie:

 • otvorený kozub (krb) – 0,8 kW (účinnosť 20%),
 • krbová vložka so štandardným spaľovaním – 2,8 kW (účinnosť 60%),
 • vstavaný šporák – 2,9 kW (účinnosť 72%)
 • krbová/pecová vložka s čistým spaľovaním – 3,2 kW (účinnosť 80%),
 • kachľová pec – 3,2 kW (účinnosť 80%).

V praxi sa používa pojem nominálny výkon, ktorý udáva teoretický výkon, na ktorý je pec (krbová vložka) konštruovaná a ktorý sa dosiahne, ak sa v peci (krbovej vložke) kúri predpísaným spôsobom a predpísaným palivom v predpísanom množstve.

Pri kachliach sa zvyčajne udáva aj minimálny výkon (respektíve minimálne množstvo paliva), čo je výkon pri ktorom pec ešte normálne funguje. Pri nižšom výkone už dochádza k poruchám funkčnosti, dechtovaniu a podobne. Takisto ak sa v peci kúri viac ako je určené (väčšia dávka dreva, stále naplno otvorený prívod vzduchu), hrozí poškodenie pece a komína (tzv. prekúrenie pece). Na toto si treba dať pozor, pretože akékoľvek vykurovacie zariadenie sa môže používať iba v určitom intervale výkonu.

Okrem výkonu pece nás zaujíma aj jej účinnosť, to znamená ako vieme zužitkovať energiu uloženú v palive. Čím vyššia je účinnosť, tým menšie množstvo paliva potrebujeme na získanie toho istého tepelného výkonu.

Pri údajoch o účinnosti si treba uvedomiť nasledovné skutočnosti:

 • údaj o účinnosti krbovej/pecovej vložky neznamená to isté ako účinnosť celého krbu (v praxi sa tieto údaje väčšinou stotožňujú, reálna účinnosť celého krbu je však nižšia),
 • účinnosť udávaná v dokumentácii k spotrebiču sa dá dosiahnuť len ak sa kúri predpísaným spôsobom a palivom, dodržuje sa stanovená dávka paliva a aj komín má vyhovujúce parametre.

Najvyššiu účinnosť majú kachle a akumulačné pece (80% a viac), nižšiu účinnosť majú sálavé krby a vstavané sporáky (70-80%) a najnižšiu účinnosť teplovzdušné krby (do 70%).

Pri posudzovaní účinnosti je dôležité, či pec budeme používať často alebo len príležitostne, prípadne či máme lacný zdroj dreva alebo nie.

Aký výkon potrebujete

Výkon pece by mal vychádzať z toho, aké množstvo tepelnej energie potrebujeme na vyhriatie požadovaného priestoru – stanovuje sa tzv. tepelná strata. Taktiež je dôležité, či pec má slúžiť ako hlavný a jediný zdroj tepla, alebo ide iba o doplnkový zdroj tepla.

Tepelná strata závisí najmä od:

 • veľkosti vykurovanej plochy,
 • tepelnoizolačných vlastností stien a celého objektu,
 • rozvrhnutia miestností,
 • klimatických faktorov (nadmorská výška, expozícia).

Tepelnú stratu priestoru Vám vypočíta projektant domu alebo kurenár. Prípadne Vám ju môže odhadnúť kachliar (kvalifikovaným odhadom na základe základných charakteristík objektu).

Výkon a tepelná pohoda

Pri hľadaní optimálneho spôsobu vykurovania daného priestoru je veľkosť tepelného výkonu len jedným z parametrov. Veľmi dôležité sú aj ďalšie parametre – napríklad ako rovnomerne je vydávané teplo, ako často treba do pece prikladať, za akú dobu od zakúrenia začne pec vydávať citeľné teplo, aká je spotreba paliva a podobne. V týchto otázkach by mal vedieť poradiť skúsený kachliar.

Cieľom správneho a príjemného kúrenia je dosiahnuť čo najlepšiu tepelnú pohodu, teda stav keď nepociťujeme chlad, ale ani nepríjemné teplo. Tepelná pohoda závisí od viacerých faktorov – napríklad teploty vzduchu, teploty stien, prúdenia vzduchu, časovej a priestorovej vyrovnanosti teplôt a podobne. Najmä kachle a akumulačná pec máju veľký predpoklad, aby ste s ich pomocou dosiahli dobrú tepelnú pohodu.

Samozrejme pri občas využívaných rekreačných objektoch, nás asi viac ako optimálna tepelná pohoda, zaujíma rýchlosť vyhriatia priestoru, či univerzálnosť spotrebiča. V takom prípade majú navrch teplovzdušné krby a vstavané šporáky.

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku