Nové kachle

individuálny prístup, tvorivosť a odbornosť

Navrhneme a postavíme Vám nové kachle, tak aby:

 • spĺňali vaše požiadavky na vzhľad a funkčnosť,
 • vyhovovali tepelným potrebám vykurovaného priestoru,
 • umožňovali úspornú, bezpečnú a dlhodobú prevádzku.

Kachle môžu mať:

 • tradičný alebo moderný vzhľad,
 • rôzne farby, tvary a veľkosť.

Pri zhotovovaní kachieľ vychádzame z tradičných kachliarskych technológií a postupov, ktoré dopĺňame o nové riešenia, ktoré si vyžadujú súčasné normy a stavebná prax. 

Vždy je pre nás prvoradá funkčnosť, dlhodobá životnosť a bezpečnosť našich diel.

Pri stavbe kachlí v novostavbách a prestavovaných domoch je vhodné už pri projektovaní domu (prestavby) rátať s vykurovaním kachľami a prispôsobiť tomu vnútorné riešenie priestoru, nosnosť podkladu, situovanie komína a externého prívodu vzduchu. Doporučujeme včasnú konzultáciu s kachliarom.

Základné typy kachlí, ktoré vyhotovujeme:

1. Klasické kachle

 • všetky teploprenosné časti sú vyhotovené z glazurovaných keramických kachlíc
 • takéto kachle majú najlepšie užitkové vlastnosti, ľahko sa čistia a pri dobrej prevádzke majú v podstate nemenný vzhľad
 • ako top produkt ponúkame kachle, pri ktorých sú kachlice kladené a dobrusované na vlasovú špáru bez použitia špárovky (je možné použiť iba pri niektorých kachliciach)
Hnedé stĺpové kachle s lavicou s kachlicami Vekaterm a kachľovými dvierkami JOKR

2. Omietané kachle

 • všetky teploprenosné časti sú zo šamotu alebo iného akumulačného materiálu a sú omietnuté kachliarskou alebo hlinenou omietkou
 • rímsy a lavice môžu byť z keramiky, kameňa a podobne,
 • omietané steny dodávajú kachliam buď veľmi moderný vzhľad (pri jednoduchých a ostrých tvaroch) alebo naopak starodávny „starosvetský“ štýl (pri oblých mäkkých líniách, väčšej členitosti, prípadne použití ručne ťahanej hlinenej omietky)
 • omietané steny sú náchylnejšie na popraskanie a znečistenie ako klasické kachle z kachlíc a vyžadujú si občasnú údržbu (opravu prasklín, premaľovanie)

Biele omietané kachle s oblúkovými liatinovými dverkami

3. Kombinované kachle

 • sú kombináciou klasických a ometaných kachlí
 • zvyčajne majú väčšiu členitosť
 • ohnisková časť je väčšinou z kachlíc, keďže kachlice lepšie znášajú vyššie teploty a rozpínavosť tejto časti pece
 • vhodnou kombináciou omietaných a neomietaných častí sa dá dosiahnuť veľmi zaujímavý vzhľad
 • neometané steny kachlí môžu byť aj z klasických a šamotových tehál, tehlových pásikov, prípadne kameňa
Zelené kombinované kachle s lavicou s kachlicami Keramika Letovice a kachľovými dvierkami JOKR

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku