Ceny krbov

kvalita za primeranú cenu

Celková cena za návrh a vyhotovenie krbu je od 3.500 Eur.

Úvodná obhliadka (stretnutie) so zákazníkom na Orave, Liptove a v Turci je ZDARMA. V ostatných regiónoch je cena podľa dohody.

Cena za návrh krbu je 50 až 200 Eur.

Presná celková cena závisí od zložitosti a veľkosti krbu a od ceny použitých komponentov a materiálov, dopravných nákladov a dodatkových nákladov (stavebné úpravy miesta pre krb, dodatkové izolácie v drevených stavbách, externý prívod vzduchu, ubytovanie a pod).

Používame iba predpísané a kvalitné materiály, tak aby bola zabezpečená funkčnosť, bezpečnosť a dlhá životnosť.

Pre každú zákazku je cena dohodnutá individuálne na základe vykonanej obhliadky, respektíve stretnutia so zákazníkom. Je uvedená v cenovej ponuke a následne v zmluve o dielo (ak sa vyžaduje). 

Každá cenová ponuka má svoju časovú platnosť (2 týždne až 3 mesiace).

Cena v cenovej ponuke je členená zvyčajne na tieto časti:

  • Krbová (pecová vložka)
  • Kachlice (pokiaľ sa používajú)
  • Ostatný materiál
  • Návrh
  • Kachliarske práce (vrátane dopravy a réžie)

V cenovej ponuke býva uvedené aj ktoré práce a materiál si zabezpečí sám zákazník. Najčastejšie je to príprava podkladu pod krb a inštalácia prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru (pokiaľ sa navrhuje).

Cena za dielo sa platí vo viacerých platbách, ktoré sú tiež uvedené v cenovej ponuke. Je to zvyčajne:

  1. Platba za návrh (cena za návrh býva dohodnutá hneď po obhliadke, platí sa po vyhotovení návrhu)
  2. Záloha na materiál
  3. Platba v polovici výstavby diela
  4. Záverečná platba.

Všetky platby sú riadne fakturované.  

Pri stavbe krbov používame a doporučujeme krbové (pecové) vložky nasledujúcich výrobcov, kde si môžete pozrieť aj ich aktuálne maloobchodné ceny:

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku