Externý prívod vzduchu

bezpečnosť na prvom mieste

Pri projektovaní a výstavbe súčasných rodinných domov sa veľký dôraz kladie na zabezpečenie veľmi dobrých tepelnoizolačných vlastností a tesnosti obvodových stien (vrátane okien a vonkajších dverí). Táto tesnosť priestorov však so sebou prináša aj určité problémy a obmedzenia pri inštalácii a výstavbe pecí na drevo a iné palivá. Pece totiž potrebujú pre dobré horenie paliva dostatočný prísun vzduchu (kyslíka), pričom jeho potrebné množstvo záleží hlavne od množstva spaľovaného paliva v ohnisku. Pokiaľ je priestor tesný a nevetraný môže potom dôjsť k rýchlemu vyčerpaniu kyslíka a vzniku podtlaku v miestnosti. To môže spôsobiť zhoršenie kvality vzduchu pre dýchanie ľudí, zlé horenie v peci, prípadne až únik dymu, prípadne jedovatého CO do miestnosti. Aby sa predišlo uvedenému nebezpečenstvu, budujú sa v takýchto domoch osobitné prívody vzduchu pre pece z vonkajšieho prostredia alebo z vetraných pivničných priestorov. Ide o tzv. externý prívod vzduchu.

Externý prívod vzduchu býva vedený buď, ako klasická okrúhla kanalizačná rúra s priemerom od 110 do 250 mm alebo ako obĺžnikový pozinkovaný profil 150×50, 200×90, prípadne 350×70 mm. Externý prívod vzduchu býva podľa potreby zaizolovaný, aby nedochádzalo k nežiadúcemu podchladzovaniu priľahlých miest a kondenzácii vlhkosti.

Naše doporučenia pre externý prívod vzduchu:

  • pokiaľ je to možné, externý vzduch pre horenie priveďte z vetraného medzipriestoru (napríklad vetraných pivničných priestorov), aby v zime nemal extrémne nízku teplotu (teplota privádzaného vzduchu ovplyvňuje výkon a efektivitu pece)
  • externý prívod vzduchu treba priviesť v čo najkratšom smere a na trase by malo byť čo najmenej zatočení (najmä ostrých kolien 90°)
  • pokiaľ je to možné externý prívod vzduchu umiestnite ešte pod základovú dosku (vyhnete sa tým komplikáciám pri vedení prívodu priamo vo vrstvách podlahy – nedostatočný priestor, nutnosť izolovania prívodu)
  • pokiaľ je to možné, mal by mať prívod vzduchu kruhový prierez (rúra má menší odpor pre prúdenie ako obdĺžnikový profil)
  • prívod vzduchu by mal mať spád smerom do vonku (podobne ako kanalizácia), tak aby odtekala prípadná skondenzovaná vlhkosť a aby bolo zabezpečené dobré prúdenie vzduchu
  • veľkosť prívodu vzduchu (plocha prierezu) záleží od dávky dreva a od dĺžky a členitosti prívodu, pri krboch máva prívod zvyčajne 110 až 160 mm, pri kachliach 160 až 200 mm
  • nepodceňujte veľkosť prívodu vzduchu, najlepšie je ak Vám prívod vzduchu nadimenzuje priamo kachliar alebo krbár, ktorý Vám bude pec dodávať alebo stavať (pri prenosných pieckach, je potrebná veľkosť prívodu vzduchu uvedená priamo v dokumentácii k spotrebiču)
  • pokiaľ pec umiestňujete v starších objektoch alebo rekreačných objektoch s malou tesnosťou, zvážte či je potrebné budovať externý prívod vzduchu (externý prívod vzduchu má aj svoje nevýhody, napríklad – nižšia teplota privádzaného vzduchu z vonku znižuje výkon a efektivitu pece a môže spôsobiť zvýšenú kondenzáciu vlhkosti a koróziu na kovových častiach pece)

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku