Krby

krása a podmanivosť ohňa

Spoločnou konštrukčnou charakteristikou krbov je to, že vo vnútri majú kovovú krbovú (pecovú) vložku, ktorá je obostavaná vonkajším plášťom z izolačného alebo sálavého materiálu. Medzi krbovou vložkou a vonkajším plášťom je vzduchová medzera.

Pri horení paliva v krbovej (pecovej) vložke sa táto zohrieva na vysoké teploty a vzniknutým teplom sa ohrieva vzduch medzi krbovou vložkou a vonkajším plášťom, prípadne samotný vonkajší plášť krbu a akumulačný materiál vložený vo vnútri krbu. 

Krby dávajú väčšinu tepla vo forme prúdenia zohriateho vzduchu (konvekcia) na rozdiel od kachlí, ktoré dávajú väčšinu tepla tepelným sálaním (radiácia). 

V dnešnej dobe exituje veľa konštrukčných možností, ako zlepšiť vlastnosti krbov a zvýšiť podiel tepla, ktorý budú dávať tepelným sálaním. Ku krbovým (pecovým) vložkám sa napríklad dodávajú akumulačné platne a akumulačné prstence, medzi krbovú (pecovú) vložku a komín sa umiestňuje akumulačný ťahový systém, vonkajší plášť sa buduje z nových materiálov s rýchlym prenosom tepla a pod. Dokonca viacerí stavitelia krbov sa pokúšajú vytvoriť krby, ktoré budú mať vlastnosti kachlí a dokonca ich aj prezentujú ako kachľové pece. Podľa nášho názoru a skúseností, však žiadne výhrevné teleso s kovovou vložkou a vzduchovou medzerou, nedokáže mať taký podiel sálavého tepla a takú efektívnosť v spotrebe dreva, ako pravé kachle.

Napriek uvedenému si ale myslíme, že aj krby majú v určitých prípadoch svoje opodstatnenie a prednosti.  

Výhody krbov

1. Rýchle teplo (teplovzdušné krby)

Teplovzdušné krby dokážu teplo dávať veľmi rýchlo po zakúrení a už zhruba po hodine môžu poskytnúť svoj plný výkon.

2. Veľká variabilita

Pri krboch je väčšia sloboda v riešení vonkajšieho viditeľného plášťa ako napríklad pri kachliach a tak môžu mať rôzne veľkosti, tvary, povrchové úpravy, druhy obkladov, mriežok a podobne. Aj samotné presklené dvierka krbov, môžu mat rôzne prevedenia, veľkosti, tvary a typy rámikov. Samozrejme pri navrhovaní krbov je zároveň potrebné dodržiavať technické hranice, tak aby bol krb funkčný, bezpečný a vyhovoval tepelným potrebám daného priestoru.

3. Možnosť veľkého výkonu (teplovzdušné krby)

Krbové vložky môžu mať veľké nominálne tepelné výkony (do cca. 22 kW), čo môže pokryť tepelnú potrebu veľkých a nezaizolovaných priestorov.

4. Možnosť rozviesť teplo do susedných miestností (teplovzdušné krby)

Vzduch ohriaty krbovou vložkou sa dá do susedných miestností a miestností nad krbom rozviesť pomocou teplovzdušných rozvodov.

5. Kratšia doba výstavby

Krby sú remeselne menej náročné ako kachle a preto aj ich výstavba je rýchlejšia a trvá cca. 2 až 12 pracovných dní.

Nevýhody krbov

1. Časté prikladanie

Väčšina krbov je konštruovaná na interval prikladania 1 hodinu. Pokiaľ sa krb využíva na dlhodobejšie kúrenie, musí sa doňho prikladať nepretržite a pomerne často (každých cca. 30 až 240 minút). Veľa záleží od spôsobu kúrenia, kvality dreva a parametrov priestoru, v ktorom je krb.

2. Zdravotné riziká (teplovzdušný krb)

Pri teplovzdušných krboch dochádza k zvýšenému prúdeniu vzduchu a spaľovaniu prachových častíc na horúcom povrchu krbovej vložky (teplota vložky môže dosahovať až 400 °C). Prúdiaci vzduch roznáša nečistoty a prach. Je to nevhodné najmä pre alergikov.

3. Nerovnomerné rozloženie teplôt (teplovzdušný krb)

Pri teplovzdušnom vykurovaní dochádza k nerovnomernému rozloženiu teplôt v miestnosti. To znamená, že pri podlahe je relatívne chladno, pri strope horúco a priamo pri krbovej vložke veľmi horúco. 

4. Menšia efektívnosť

Pri dlhodobejšom kúrení v krbe spotrebujete podstatne viac dreva, ako by ste spálili pri vykurovaní obdobného priestoru kachľami (pozor kachle majú ale nominálny výkon iba do 6,5 kW). Samozrejme pokiaľ je krb využívaný iba príležitostne, nemá takéto porovnanie veľký význam.

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku