Nové šporáky

individuálny prístup, tvorivosť a odbornosť

Navrhneme a postavíme Vám nový vstavaný šporák, tak aby:

 • spĺňali vaše požiadavky na vzhľad a funkčnosť,
 • umožňovali úspornú, bezpečnú a dlhodobú prevádzku.

Šporáky môžu mať:

 • tradičný alebo moderný vzhľad,
 • rôzne farby a tvary.

Pri zhotovovaní šporákov vychádzame z tradičných kachliarskych technológií a postupov, ktoré dopĺňame o nové riešenia, ktoré si vyžadujú súčasné normy a stavebná prax. 

Vždy je pre nás prvoradá funkčnosť, dlhodobá životnosť a bezpečnosť našich diel.

Z hľadiska bezpečnosti (zabránenie úniku dymu) a zníženia rizika praskania stien (eliminácia tepelnej rozťažnosti povrchových vrstiev) budujeme vyhrievané steny všetkých typov šporákov vždy minimálne dvojvrstvovo.

Pri stavbe vstavaných šporákov v novostavbách a prestavovaných domoch je vhodné už pri projektovaní domu (prestavby) rátať s umiestnením šporáka a prispôsobiť tomu vnútorné riešenie priestoru, nosnosť podkladu, situovanie komína, prípadne aj externého prívodu vzduchu. Doporučujeme včasnú konzultáciu s kachliarom.

Základné typy vstavaných šporákov, ktoré vyhotovujeme:

1. Klasické kachľové šporáky

 • všetky alebo väčšina teploprenosných častí sú vyhotovené z glazurovaných kachlíc,
 • takéto šporáky májú najlepšie užitkové a akumulačné vlastnosti, ľahko sa čistia a pri dobrej prevádzke májú dlhú životnosť
 • ako top produkt ponúkame šporáky, pri ktorých sú kachlice kladené a dobrusované na vlasovú špáru bez použitia špárovky (je možné použiť iba pri niektorých kachliciach)
Bielo hnedý rohový šporák so spodnou rímsou kachlicami Vekaterm a šporákovými kovaniami JOKR

2. Omietané šporáky

 • teploprenosné časti sú zo šamotu, omietací neglazovaných kachlíc, prípadne iného akumulačného materiálu a sú omietnuté kachliarskou alebo hlinenou omietkou
 • rímsy a lavice môžu byť z keramiky, kameňa a podobne,
 • omietané steny dodávajú dielu buď veľmi moderný vzhľad (pri jednoduchých a ostrých tvaroch) alebo naopak starodávny „starosvetský“ štýl (pri oblých mäkkých líniách, väčšej členitosti, prípadne použití ručne ťahanej hlinenej omietky)
 • omietané steny sú náchylnejšie na popraskanie a znečistenie ako steny z kachlíc a vyžadujú si občasnú údržbu (opravu prasklín, premaľovanie)
Hnedý omietaný šporák s hlinenou omietkou a šporákovými kovaniami JOKR

3. Tehlové špárované šporáky

 • pohľadové časti šporáka sú zhotovené zo šamotových tehál, ktoré nie sú omietnuté,
 • pre vzhľad šporáka je dôležitá najmä kvalita použitých tehál a prevedenie špár,  
 • pri tomto type šporáka sa treba zmieriť s tým, že tehlové steny šporáka sa veľmi zle čistia a nedajú sa premaľovať, takže časom budú niektoré ich časti viditeľne znečistené, prípadne poškodené
Šamotový špárovaný šporák so šporákovými kovaniami KZP

Podľa konštrukčného usporiadania môžu byť šporáky:

A. Stolové šporáky

 • jednotlivé časti šporáka sú umiestnené pod úrovňou varnej plochy
Hnedý stolový šporák s kachlicami Vekaterm a šporákovými kovaniami JOKR

B. Kobkové šporáky

 • vedľa varnej plochy je vyvýšená časť (kobka), v ktorej je umiestnená pečiaca trúba
 • tento typ šporáka má väčšiu akumulačnú schopnosť v porovnaní so stolovým šporákom
Zelený šporák so spodnou rímsou kachlicami Kerkotherm a šporákovými kovaniami JOKR

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku