Rekonštrukcia kachlí

vráťte čas a oživte spomienky

Pokiaľ máte doma staré nevyužívané kachle, v ktorých sa roky nekúrilo alebo vaše kachle dymia, rozchádzajú sa ich kachlice alebo vypadáva vnútorná výmurovka, či nedržia dvierka, dozrel čas na vykonanie ich opravy alebo rekonštrukcie.

Rekonštrukcia pozostáva z rozobratia kachlí, vyčistenia kachlíc a znovupostavenia takých istých kachlí. Pri rekonštrukcii sa použijú pôvodné kachlice a podľa možnosti aj dvierka. Vnútorná výmurovka ohniska a ťahov sa urobí z nových materiálov, najčastejšie šamotu.

Ale pozor! Rekonštrukciu nie je možné vykonávať na všetkých kachliach! Základným predpokladom je, že kachle boli „stavané na hlinua dajú sa rozobrať.  (kachlice boli spojené a vypĺňané kachliarskou hlinou alebo podobným „rozoberateľným“ pojivom). To sa niekedy podarí zistiť až pri rozoberaní kachlí. 

Rekonštrukcie kachlí vykonávame iba v regióne Orava a jeho blízkom okolí za nasledovných podmienok:

  • zostane zachovaný pôvodný tvar a rozmer kachlí
  • kachle nie sú vopred rozobraté (odborné rozobratie vykonáme sami)
  • kachlice majú dobrú kvalitu (posúdime pri obhliadke).

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku