Rekonštrukcie šporákov

vráťte čas a oživte spomienky

Rekonštrukcia šporáka je možná a aj finančne výhodná iba ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • šporák je postavený z glazúrovaných kachlíc,
  • kachlice sú v dobrom stave (nie sú polámané, glazúra neodpadáva),
  • šporák je postavený tradičnou kachliarskou technológiou na hlinu a dá sa rozobrať.

Rekonštrukcia kachľového šporáka je nevyhnutná najmä ak:

  • šporák dymí pomedzi kachlice,
  • jednotlivé kachlice sa rozchádzajú,
  • väčšina kovových častí je v zlom stave.

V týchto prípadoch môže byť ďalšia prevádzka šporáka nebezpečná.

Rekonštrukcia pozostáva z rozobratia šporáka, vyčistenia kachlíc a znovupostavenia šporáka viacmenej rovnakého tvaru a veľkosti. Pokiaľ je podstavec šporáka v dobrom stave obyčajne sa nerozoberá. Pri rekonštrukcii sa použijú pôvodné kachlice. Pôvodné šporákové kovania bývajú vo väčšine prípadov v zlom stave a preto sa väčšinou nahradia novými. Vnútorná výmurovka ohniska a ťahov sa robí z nových materiálov, najčastejšie šamotu.

Rekonštrukcie šporákov vykonávame iba v regióne Orava a jeho blízkom okolí.

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku