Ceny akumulačných pecí

dobrá investícia na celý život

Celková cena za návrh a vyhotovenie akumulačnej pece je nasledovná:

  • Nordpeis Salzburg – od 4.600 Eur, podrobný cenník (bez práce) stiahnuť tu
  • Ortner Alpha Line – od 10.000 Eur, podrobný cenník (bez práce) stiahnuť tu

Úvodná obhliadka (stretnutie) so zákazníkom na Orave, Liptove a v Turci je ZDARMA. V ostatných regiónoch je cena podľa dohody.

Cena za návrh akumulačnej pece je ZDARMA, pokiaľ je pec vybraná z aktuálneho katalógu. V ostatných prípadoch je cena za návrh dohodou.

Presná celková cena závisí od vybraného modelu, dopravných nákladov a dodatkových nákladov (stavebné úpravy miesta pre pec, dodatkové izolácie v drevených stavbách, externý prívod vzduchu, ubytovanie a pod).

Pre každú zákazku je cena dohodnutá individuálne na základe vykonanej obhliadky, respektíve stretnutia so zákazníkom. Je uvedená v cenovej ponuke a následne v zmluve o dielo (ak sa vyžaduje). 

Každá cenová ponuka má svoju časovú platnosť (2 týždne až 3 mesiace).

V cenovej ponuke býva uvedené aj ktoré práce a materiál si zabezpečí sám zákazník. Najčastejšie je to príprava základovej dosky pod pec a inštalácia prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru (pokiaľ sa navrhuje).

Cena za dielo sa obyčajne platí v dvoch platbách:

  1. Záloha vopred
  2. Platba po dokončení diela

Všetky platby sú riadne fakturované.  

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku