Postup realizácie

transparentnosť a dôvera

Štandardný postup riešenia zákazky

 1. Predbežná objednávka (na web stránke, telefonicky, osobne)
 2. Obhliadka miesta výstavby (rekonštrukcie) a dohodnutie podrobností diela so zákazníkom
 3. Vypracovanie návrhu (návrhov) diela spolu s predbežnou orientačnou cenou diela
 4. Zaslane faktúry za návrh (návrhy) diela
 5. Odsúhlasenie návrhu diela (vybranej alternatívy) zákazníkom
 6. Vypracovanie záväznej cenovej ponuky pre odsúhlasený návrh diela
 7. Odsúhlasenie záväznej cenovej ponuky zákazníkom
 8. Dohodnutie predbežného termínu výstavby
 9. Príprava a podpis zmluvy o dielo (ak sa vyžaduje)
 10. Zaslanie zálohovej faktúry na nákup materiálu
 11. Zabezpečenie materiálu
 12. Výstavba (rekonštrukcia) diela
 13. Zaslanie faktúry v polovici výstavby diela (ak je tak dohodnuté v cenovej ponuke)
 14. Odovzdanie diela zákazníkovi
 15. Zaslanie záverečnej faktúry

Pri rekonštrukciách a opravách kachlí a šporákov sa používa zjednodušený postup.

Termíny

Predbežný termín výstavby (rekonštrukcie) diela sa dohodne po odsúhlasení cenovej ponuky. Samozrejme už počas prípravy návrhu je zákazník informovaný o našich kapacitných a časovým možnostiach na najbližšie obdobie.    

Každá zákazka sa rieši individuálne, a preto aj čas jej prípravy a realizácie môže byť rôzny. Záleží to od zložitosti diela, dostupnosti potrebných materiálov a komponentov, stavebnej pripravenosti miesta výstavby, našich voľných kapacít a podobne. Preto sa v prípade záujmu o výstavbu alebo rekonštrukciu diela treba na nás obrátiť s dostatočným časovým predstihom.

V prípade kachlí a šporákov doporučujeme začať s vybavovaním aspoň 6 mesiacov pred plánovaným termínom výstavby.

V prípade akumulačných pecí a krbov doporučujeme začať s vybavovaním aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom výstavby.

Tiež treba brať do úvahy aj čas samotnej výstavby diela, ktorý je zvyčajne nasledovný:

 • jednoduchý teplovzdušný krb – 2 až 5 pracovných dní
 • akumulačný krb, zložitý teplovzdušný krb – 5 až 12 pracovných dní
 • akumulačná pec – 2 až 12 pracovných dní
 • vstavaný šporák – 10 až 25 pracovných dní
 • pravé kachle – 15 až 30 pracovných dní 

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku