Kachle

teplo domova, jedinečnosť a vysoká účinnosť

Pravé stavané kachle vám poskytnú dlhotrvajúce príjemné teplo a krásne dotvoria váš domov.

Vyznačujú sa tým, že majú murované ohnisko a obsahujú veľké množstvo ťažkého akumulačného materiálu, najmä šamotu a kachlíc. Horúci dym z ohniska sa dostáva do komína, cez systém kanálov (ťahov), čím sa účinne ohrieva akumulačný materiál a následne vyžaruje teplo do okolia.  

Výhody kachlí

1. Príjemné a zdravé sálavé teplo

Kachle vydávajú väčšinu tepla sálaním (vyžarovaním), ktoré je veľmi podobné slnečnému žiareniu. Sálaním sa ohrievajú hlavne predmety, teda aj ľudské telo, menej vzduch. Výsledkom je príjemný pocit tepla aj keď vzduch nie je nepríjemne horúci. Veľkou výhodou kachlí je, že pri ich prevádzke nedochádza k víreniu vzduchu a spaľovaniu prachových častíc vo vzduchu, čo je vhodné najmä pre alergikov a ľudí s chorobami dýchacích ciest. Okrem toho kachle pri sálaní uvoľňujú aktívne záporné ióny,  ktoré po vdýchnutí zlepšujú okysličovanie krvi a uvoľňujú stres.      

2. Rovnomerné rozloženie teplôt

Pri kúrení v kachliach sa predmety a vzduch v ich okolí rovnomerne ohrievajú a nedochádza k veľkým rozdielom medzi teplotou vzduchu pri podlahe a pri povale, tak ako je to bežné napríklad pri teplovzdušných krboch.

3. Dlhý interval prikladania

V kachliach sa prikladá každých 8 až 24 hodín, pričom aj v obdobiach medzi kúreniami kachle vydávajú teplo. V praxi to znamená napríklad, že v kachliach kúrite iba 2 hodiny  ráno a 2 hodiny večer a kachle dostatočne hrejú po celý deň.

4. Vysoká účinnosť

V správne navrhnutých a zhotovených kachliach sa dosahuje účinnosť spaľovania minimálne 80%.

5. Nízka spotreba paliva

Vzhľadom na vysokú účinnosť a dlhý interval prikladania majú kachle pri správnej obsluhe a kvalite dreva najnižšiu spotrebu paliva na jednotku výkonu spomedzi spotrebičov na pevné palivo.

6. Dlhá životnosť

Kachle pri správnej prevádzke vydržia slúžiť niekoľko desiatok rokov.

7. Jedinečnosť

Kachle sú zhotovené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a podľa priestorových možností a tepelných potrieb daného priestoru.  Je možné si vybrať z mnohých tvarov a farieb kachlíc, viacerých druhov dvierok a spôsobov prevedenia. To umožňuje vytvoriť pre každého zákazníka skutočný originál.

Nevýhody kachlí

1. Dlhý nábeh

Kachle začnú dobre hriať až po určitej dobe od prvého zakúrenia, pretože sa musia najprv „naakumulovať“. Doba nábehu je rôzna podľa prevedenia a veľkosti kachieľ. Toto obmedzenie kachieľ je ale kompenzované tým, že po poslednom zakúrení sú kachle ešte dlhý čas teplé. Kachle je najlepšie používať nepretržite dlhšie obdobie, čím sa vylúči časté opakovanie nábehu.

2. Veľká hmotnosť

Kachle obsahujú veľké množstvo akumulačného materiálu (kachlice, šamot), ktorý má veľkú váhu. Kachle zvyčajne vážia od 800 do 2500 kg a preto je potrebné vopred zabezpečiť dostatočnú nosnosť podkladu.

3. Obmedzené rozvedenie tepla

Pri kachliach nie je možné rozviesť teplo do vzdialenejších priestorov prostredníctvom teplovzdušných rozvodov, tak ako sa to niekedy používa pri krboch. Táto nevýhoda sa dá v niektorých prípadoch zmierniť tým, že sa kachle vybudujú tak, že cez stenu alebo strop prechádzajú do viacerých miestností.

4. Dlhá doba výstavby

Kachle sa stavajú z komponentov (kachlice, šamotové tehly a platne, hlina, spojovacie, tesniace a izolačné materiály, dvierka, klapky), ktoré je potrebné upraviť, prispôsobiť a správnym spôsobom zabudovať do pece. To je remeselne a časovo veľmi náročné a preto samotná výstavba kachlí trvá 15 až 30 pracovných dní.

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku