Ceny kachlí

dobrá investícia na celý život

Celková cena za návrh a vyhotovenie nových klasických alebo kombinovaných kachlí je 8.000 až 13.000 Eur.

Celková cena za návrh a vyhotovenie novým omietaných kachlí je 6.000 až 10.000 Eur.

Cena za rekonštrukciu kachľovej pece sa pohybuje od 3.000 Eur (vykonávame iba na Orave a v jej blízkom okolí).

Úvodná obhliadka (stretnutie) so zákazníkom na Orave a Liptove je ZDARMA. V ostatných regiónoch je cena podľa dohody.

Cena za návrh kachľovej pece je 100 až 400 Eur.

Presná celková cena závisí od zložitosti a veľkosti kachlí, ceny použitých komponentov a materiálov, dopravných nákladov a dodatkových nákladov (stavebné úpravy miesta pre kachle, dodatkové izolácie v drevených stavbách, externý prívod vzduchu, ubytovanie a pod).

Používame iba predpísané a kvalitné materiály, tak aby bola zabezpečená funkčnosť, bezpečnosť a dlhá životnosť.

Pre každú zákazku je cena dohodnutá individuálne na základe vykonanej obhliadky, respektíve stretnutia so zákazníkom. Je uvedená v cenovej ponuke a následne v zmluve o dielo (ak sa vyžaduje). 

Každá cenová ponuka má svoju časovú platnosť (2 týždne až 3 mesiace).

Cena v cenovej ponuke je zvyčajne členená na tieto časti:

 • Kachlice
 • Dvierka
 • Ostatný materiál
 • Návrh
 • Kachliarske práce (vrátane dopravy a réžie)

V cenovej ponuke býva uvedené aj ktoré práce a materiál si zabezpečí sám zákazník. Najčastejšie je to príprava základovej dosky pod kachle, výstavba komína a inštalácia prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru (pokiaľ sa navrhuje).

Cena za dielo sa platí vo viacerých platbách, ktoré sú tiež uvedené v cenovej ponuke. Je to zvyčajne:

 1. Platba za návrh (cena za návrh býva dohodnutá hneď po obhliadke, platí sa po vyhotovení návrhu)
 2. Záloha na materiál
 3. Platba v polovici výstavby diela
 4. Záverečná platba.

Všetky platby sú riadne fakturované.  

Pri opravách, údržbe a čistení kachľových pecí je cena stanovená až po ich vykonaní podľa potrebného pracovného času, spotrebovaného materiálu a ostatných nákladov, pričom sa používajú nasledovné sadzby:

 • práca 12 Eur/hod (spolu za prácu minimálne 40 Eur)
 • doprava 0,25 Eur/km
 • jednorázové ochranné pomôcky do 10 Eur (pokiaľ sú potrebné)
 • skutočne spotrebovaný materiál aktuálne maloobchodné ceny

K vykonaným prácam je vydaný pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladne.

Podrobnosti o cenách jednotlivých komponentov pre stavbu kachlí (kachlice, dvierka, iné kovania, šamotové tvarovky, izolácie, kachliarske malty a pod.) si môžete pozrieť priamo na stránkach výrobcov alebo veľkoskladov, napríklad:

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku