Naše zásady

dobré vzťahy sú dôležité

Jasné pravidlá 

(stanovenie postupu riešenia zákazky vopred).

Serióznosť 

(dodržiavanie dohodnutého postupu, cien, termínov).

Otvorenosť 

(zákazník má právo vedieť podrobnosti jeho zákazky – napríklad aké materiály budú použité, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov riešenia).

Kachliarska osveta

(každý zákazník by mal porozumieť tomu, ako funguje jeho dielo a ako ho správne prevádzkovať).

Spolupráca 

(spolupráca a výmena poznatkov a skúseností s inými kachliarmi a odborníkmi).

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku